22.3.11

22/365

Έπρεπε να είναι 2 οι φωτογραφίες σήμερα.

I just had to upload 2 pics today

Προσήλωση στο στόχο και...

Focus to the target and...
...Θρίαμβος!

...Victory!

2 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...