1.4.11

29/365

8 μήνες πριν δεν ήξερα καν τί χρώμα είναι τα μάτια του
και τώρα λύνει πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα στον άβακα.

8 months ago i couldn't even tell the color of his eyes
and now his is doing maths on the abacus.

4 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...